Verksamhetsplan för år 2023

Verksamhetens innehåll:
- att ordna regelbundna månadsmöten med information och föredrag
kring temat släktforskning/hembygdsforskning.
- att företa exkursioner och studiebesök till ställen med bygdehistoriskt,
gårdshistoriskt eller personhistoriskt intresse
- att upprätthålla föreningslokalen Arkivet med dess bibliotek och ha
ändamålsenlig utrustning för forskning
- att utge medlemstidningen Släktspejaren i pappers och digital version
- att upprätthålla hemsidan på internet
- att utbilda medlemmar med grundfärdighet och ordna fortbildning
- att samla in av medlemmar gjorda släktforskningsresultat
- att upprätthålla kontakter med föreningar och organisationer med
samma målsättning
- att befrämja släkt- och hembygdsforskning i alla dess former i Vasa
med omnejd och att stödja och uppmuntra dem som forskar
- att hålla igång PR-verksamhet via alla slag av media
- att värva nya medlemmar till föreningen
- jubileum år 2023