Höstmöte

25.11.2024 kl. 18.00 – 20.00
Plats
SFV-mötesloal
Handelsplanaden 23B
65100 Vasa