Kontakt

 

Ordförande

Göran Fors  tel. 050-33 42307   e-post

Viceordförande

Lisen Jåfs

Ordinarie medlemmar

Gunne Lax (sekreterare)

Ulla-Britt Möuts

Karl-Rune Sundelin

Suppleanter

Pirkko Vahtera

Dorrit Högback

Britt-Marie Villstrand

Kassör

Sven-Erik Granholm