Verksamhetsplan för år 2024

Verksamhetens innehåll:

 • att ordna regelbundna månadsmöten med information och föredrag kring temat släktforskning/hembygdsforskning.

 • att företa exkursioner och studiebesök till ställen med bygdehistoriskt, gårdshistoriskt eller personhistoriskt intresse

 • att upprätthålla föreningslokalen Arkivet med dess bibliotek och ha ändamålsenlig utrustning för forskning

 • att utge medlemstidningen Släktspejaren i pappers och digital version

 • att upprätthålla hemsidan på internet

 • att utbilda medlemmar med grundfärdighet och ordna fortbildning i bl.a. DNA

 • att samla in av medlemmar gjorda släktforskningsresultat

 • att upprätthålla kontakter med föreningar och organisationer med samma målsättning

 • att befrämja släkt- och hembygdsforskning i alla dess former i Vasa med omnejd och att stödja och uppmuntra dem som forskar

 • att hålla i gång PR-verksamhet via alla slag av media

 • att värva nya medlemmar till föreningen

 • föreningen bevakar aktivt Riksarkivets fortbestånd i Vasa.

 • Våra Rötter 2024